Usługi BHP

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy polecamy współpracę z firmą Operis-BHP Małgorzata Mościcka, która świadczy usługi w zakresie:

– stałego nadzoru BHP

– szkoleń wstępnych oraz okresowych

– oceny ryzyka zawodowego

– opracowania dokumentacji powypadkowej

– analizy stanu BHP w zakładzie

– oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

– sporządzenie instrukcji stanowiskowych

– audytów stanu BHP zgodnie z systemem jakości ISO 45001

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tworzymy plany przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników zakładu pracy oraz aktualizujemy oceny ryzyka zawodowego pod tym kątem.